Termék Ár
Összesen Ft

Felhasználási feltételek


A HomeFood.hu ételrendelő weboldal -továbbiakban: Portál- felhasználásának feltételei/szabályzata. 
A HomeFood.hu-t üzemeltető HomeFood Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) online közvetítést biztosít a házhozszállító éttermek (továbbiakban: Partnerek) és a Portálon keresztül rendelő vásárlók (továbbiakban: Felhasználók) részére. A Portál használatával Felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket, eleget tesz azoknak. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa, melyről minden esetben értesíti a Fogyasztót.

A Megrendelés
A Portálon keresztül leadott megrendelések során egy háromoldalú szerződés jön létre a Felhasználó, az Üzemeltető és annak Partnerei között. A szerződés tárgya a Felhasználó által leadott megrendelés tartalma. Jelen szerződés előzménye az Üzemeltető és Partnerei között létrejött Szolgáltatási Szerződés. A megrendelt termékek és azok házhozszállítása vonatkozásában a szerződés a Felhasználó és a Partnerek között jön létre, annak teljesítéséért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Felhasználó a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. Amennyiben Felhasználó a megrendelés során szállítási címét, elérhetőségét, vagy egyéb adatait helytelenül adja meg, úgy a megrendelést érvénytlennek tekintjük, ugyanakkor Partnereink jogosultak az érvénytelen megrendelések tekintetében kárigénnyel élni a Felhasználó felé. Az adatok kezelése az Üzemeltető adatvédelmi elvei alapján történik. A rendelés során a Felhasználó elérhetőségeit, illetve a rendelésre vonatkozó információkat, a teljesítéshez szükséges további adatokat Üzemeltető megküldi a Partnerei felé. Felhasználónak lehetősége van a megrendelést követő 5 percben, ebéd-előrendelés esetén legkésőbb a teljesítés esedékességét megelőző munkanap 12 órájáig rendelését lemondani/módosítani az info@homefood.hu címre megküldött levél formájában.

A Szállítás

Felhasználó köteles az általa megrendelt termékeket a Portálon feltüntetett árakon, a Partner által megjelölt fizetési lehetőségek egyikével megfizetni. Az Üzemeltető tájékoztatja a Fogyasztót a Partner által előre meghatározott kiérkezés várható időpontjáról, azonban a kiszállító Partner jogosult az időponttól meghatározott mértékben eltérni; az azt megelőző-, illetve az azt követő egy órán belül is teljesíteni azt. Ezen időtartam alatt Felhasználó köteles a termékek átvételét a szállítási címen biztosítani. Az elvitelre történő rendelés során a Felhasználó a megrendelésének megfelelően köteles a termékeket az általa megadott időpontban a helyszínen átvenni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti esetekben az átvétel a Felhasználó hibájából meghiúsul, abban az esetben is köteles a megrendelt szolgáltatások díját megfizetni. Kiszállítás során az  egy órát meghaladó késedelem esetén a Partner köteles a további késés mértékéről a Felhasználóval egyeztetni, amennyiben Partner ezt elmulasztja, úgy a Felhasználó nem köteles átvenni a megrendelt terméket. A Partner jogosult bizonyos területekre az oldalon feltüntetett kiszállítási díjnál magasabb értékeket számlázni.  A kiérkezés esetleges késedeleméből eredő károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a termék nem felel meg a rendelésben foglaltaknak, úgy Felhasználó azt nem köteles átvenni, panasszal élhet a szállító Partner, illetve az Üzemeltető felé, ugyanakkor a szállítással és az ételekkel kapcsolatos panaszokat minden esetben a szállító Partner kezeli. Felhasználónak lehetősége van a HomeFood.hu keretein belül meghirdetett akciókat a kedvezményes feltételekkel igénybe venni.

Vevőszolgálat, panaszkezelés
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a Portálon elhelyezett tartalmakért, azok jogszerűségéért, hitelességéért. Üzemeltetőnek jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni. Felhasználó a Portál használata során felmerülő kérdéseit, problémáit az info@homefood.hu címre megküldött levél formájában juttathatja el az Üzemeltetőnek. A termékekre, illetve a szállításra vonatkozó észrevételeket, panaszokat Felhasználó megküldheti a Partner elérhetőségeire, vagy a fenti Üzemeltető által biztosított e-mail címre, melyet Üzemeltető minden esetben továbbít a Partner felé, ugyanakkor törekszik a vitás kérdések, illetve a problémák mielőbbi elhárítására. A termék minőségével, szállításával kapcsolatos kifogások tekintetében Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

info@homefood.hu