Termék Ár
Összesen Ft

Adatvédelmi elveink

Adatvédelmi elveink

Személyes adatainak védelme kiemelkedően fontos számunkra, azokat nem nyújtjuk át illetéktelen harmadik félnek és különösen ügyelünk az adatainak biztonságos kezelésére. Elérhetőségeit nem használjuk kéretlen reklámlevelek címzettjeként, ha felvesszük Önnel a kapcsolatot az csakis az együttműködésünk megkönnyítésére szolgál.

Elsődleges törekvésünk a GDPR-nek való hiánytalan megfelelésünk; mely az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation), továbbá saját adatvédelmi és a hozzá fűződő etikai kódexünk naprakészen tartása és azok betartása saját magunkra és Partnereinkre nézve egyaránt.

Jelen adatkezelési elvek kizárólag az Üzemeltető felé önként eljuttatott-, a Portál rendeltetésszerű használatához szükséges adatokra vonatkoznak, nem terjednek ki arra az esetre, ha Felhasználó önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a Portál közvetlen-, vagy közvetett felületein.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Felhasználó az első vásárlása-, illetve regisztrációja során hozzájárul, hogy az Üzemeltető a Portál használatához szükséges adatokat adatvédelmi elvei alapján nyilván tartsa, kezelje és a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat szerződéses Partnerei (mint adatfeldolgozók) felé továbbítsa.

Az adatkezelő:

Az adatkezelő a HomeFood Hungary Kft., Székhelye: 7632 Pécs, Aidinger J. út 28., Adószáma: 24293978-1-02

A kezelt adatok:

A személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható, természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható a személy azonosítására vonatkozó következtetés. A Vásárlók pontos, gyors és egyszerű kiszolgálása érdekében, valamint a megrendelt termékek vételárának megfelelő számlázásához elengedhetetlen bizonyos személyes adatok kezelése. A Felhasználóra vonatkozó alapvető személyes adatok megadása nélkül a Portál rendeltetésszerű használata nem lehetséges. Felhasználó a megrendelése teljesítéséhez szükséges személyes adatainak (Szállítási cím, Telefonszám) hitelességéért, valódiságáért minden -a rendszerben létrejött- megrendelés után felelősséggel tartozik. A sikeres megrendeléshez szükséges Felhasználói adatok a következők:

•Név (Felhasználónév)

•Szállítási cím (Város, továbbá közterület neve és jellege, annak számozása)

•Email cím

•Telefonszám

Ezek mellett kezeljük a Felhasználó regisztrációjának és utolsó belépésének idejét, továbbá a megrendelésekkel kapcsolatos visszaélések érdekében a legutóbbi bejelentkezésekor használt IP címét. Felhasználónak 2018. március 1-étől lehetősége van „Név” adatként egyedi felhasználónevet megadni, amelyet a regisztráció és a megrendelések létrejöttekor mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó Partnerek elfogadnak Szállítási névként, ezzel is elősegítve a Felhasználók saját hatáskörű álnevesítését. Felhívjuk ugyanakkor a Felhasználók figyelmét, hogy a saját és a terméket forgalmazó, a szállítást bonyolító Partnereink érdekében, a gördülékeny és gyors megrendelés-teljesítések elősegítésére -álnevesített felhasználónév esetén- munkahelyi vagy egyéb közösségi terekbe történő szállítás során nagyban megkönnyíthetik a megrendelések kézbesítését egyéb, a szállítást segítő adatok (pl.: iroda, asztal, ajtó) megadásával.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat Üzemeltető továbbítja a terméket készítő/forgalmazó és a szállítást bonyolító szerződéses Partnerei felé. A megrendelésre vonatkozó adatok tárolása a korábbi rendelések nyomon követése és azok pontos elszámolhatósága érdekében történik.

Az adatfeldolgozók, a terméket készítő/forgalmazó és a szállítást bonyolító szerződéses Partnerek abban az esetben kapják meg a Felhasználó adatait, amennyiben az érintett részéről megrendelési igény érkezik valamely Partner termékére vonatkozóan. Felhasználónak lehetősége van a rendszerben létrejött megrendeléseket követően közvetlenül az adatfeldolgozókat felkeresni a személyes adatai kezelésének, továbbá a Felhasználó jogérvényesítésének tekintetében. Amennyiben egy -a Felhasználó által kezdeményezett- megrendelés létrejön a rendszerben, annak teljesítettségétől függetlenül Felhasználó az info@homefood.hu email címre történő kérelmében kérheti a megrendelés vonatkozásában az adatfeldolgozó(k) kilétére vonatkozó információk megküldését, illetve sikeres teljesítést követően az adatfeldolgozó(k) adatai a megrendelésről kiállított bizonylaton kötelezően feltüntetendők. Ezen információk alapján Felhasználó közvetlenül az adatfeldolgozóktól tájékozódhat a személyes adatainak további kezelését illetően.

A rendszerben létrejött megrendelés eredményeként a következő adatokat kezeljük és továbbítjuk a a megrendelés teljesítését bonyolító adatfeldolgozó Partnerek felé:

•A Partner rendszerben megjelenített neve

•A rendelés ideje

•A rendelés tételei

•A rendelés értéke

•Fizetőeszköz

•Felhasználói név

•Felhasználó szállítási címe

•Felhasználó telefonszáma

•Felhasználói megjegyzések

•Átvétel módja (a Partner helyszínén történő személyes átvétel esetén)

•Átvétel helye (a Partner helyszínén történő személyes átvétel esetén)

•Átvétel ideje (a Partner helyszínén történő személyes átvétel esetén)

 

Ezek mellett olyan általános információkat gyűjtünk, melyek nem terjednek ki a Felhasználó Személyes adataira, azokból a Felhasználó személye nem azonosítható (pl.: oldalak látogatottsága), illetve cookie-kat, úgynevezett sütiket alkalmazunk az egyszerűbb kezelhetőség érdekében (pl.: automatikus bejelentkezés, nyelvi beállítások).

Felhasználó a rendszerbe való belépését követően megtekintheti a saját- és a rendszerben létrejött korábbi megrendeléseinek -a Partnerre és a megrendelt tételekre vonatkozó- adatait, továbbá az „Adatmódosítás” felületen egyszerűen módosíthatja a korábban megadott személyes adatait. Ezen felül Felhasználó részletes tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, továbbá biztosítjuk annak hordozását xml. formátumú kivonat fájlban az info@homefood.hu email címre megküldött igénylés esetén Felhasználói hitelesítést követően, melynek alapja a regisztrált email címről érkező kérelem és az ahhoz tartozó -a rendszerben tárolt- adatok azonosíthatósága. A személyes adatok védelme érdekében az adatkezelő biztonsági szabályként határozza meg, hogy regisztrált email címről érkező adatszolgáltatási igény esetén is további azonosítási eljárást eszközöljön (pl. korábbi rendelésekre irányuló kérdésekkel).

 

Felhasználónak lehetősége van hírleveleket kérnie, melyre a regisztráció során-, illetve az erre kialakított felületen önkéntesen iratkozhat fel. Ezekben a levelekben felhívjuk a Felhasználó figyelmét aktuális akcióinkra, kedvezményekre. Hírlevelünkről leiratkozhat annak tartalmában szereplő leiratkozó link segítségével, illetve a regisztrációjához tartozó email címéről az info@homefood.hu címre megküldött levél formájában.

Az adatokat Felhasználó önként bocsájtja az Üzemeltető rendelkezésére. Tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, feltéve, hogy kérelme a regisztráció során megadott elérhetőségeinek egyikéről érkezik az Üzemeltető vevőszolgálata felé. A Felhasználó regisztrált e-mail címéről az info@homefood.hu címre megküldött levél formájában érkező módosítási/törlési kérelmeknek Üzemeltető három munkanapon belül eleget tesz. Az adatkezelés időtartamának kezdete a Portálon történő regisztráció, illetve az első vásárlás időpontja, míg vége a Felhasználói adatok törlésének az időpontja. Üzemeltetőnek jogában áll törölni a Felhasználó adatait. Az adatok tárolása bérelt szervereken magas biztonsággal történik. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési elveit módosítsa, melyet Felhasználó a Portálra történő belépésével és használatával elfogad.

 

 Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, úgy fordulhat polgári bírósághoz, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.